Rozdzielnia elektryczna jest kluczowym elementem instalacji elektrycznej. Od jej prawidłowego wykonania zależy bezpieczeństwo domu i jego mieszkańców, także bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Rozdzielnia elektryczna jest bowiem miejscem, w którym należy umieścić wszelkie zabezpieczenia (nadprądowe, przepięciowe, różnicowo-prądowe). Zabezpieczenia te przede wszystkim chronią przed pożarem, porażeniem prądem, czy przepięciem urządzeń elektrycznych w domu (przepięcie może prowadzić do awarii, a nawet całkowitego uszkodzenia).